SPECIALER

Jeg har gennem en lang årrække specialiseret mig behandling og træning inden for disse områder. Jeg følger kliniske retningslinjer og "best practice" i alle forløb

 

 

Nakkeproblematik –  Whiplash / piskesmæld 

Når jeg fremhæver, at jeg er specialiseret i at behandle nakke, skyldes det at jeg har særdeles gode resultater med netop kombination af de behandlingsteknikker, som jeg benytter. Jeg har fået mange henvendelser gennem årene fra klienter med udtalte og mangeårige problemer, som har oplevet positiv effekt. Der ses ofte forandringer i ledfunktion, hvor finstyring, stabilitet og bevægelighed er påvirket: Muskel- og bindevævsforandringer ses ofte og kræver helt specifik behandling. Ikke sjældent ses plexus brachialis påvirkning, hvor der kan opstå ubehagelig symptomer i bryst, skulder og i armen - også kaldet Scalenersyndrom. Dette kræver ligeledes helt specifik behandling og øvelsesinstruktion.  

Det er ofte relevant med fysioterapeutisk træning, som vil foregå på hold ved brug af MTT udstyr som er beskrevet ovenfor. 

Jeg behandler ligeledes akut hold i nakken, gener som følge af discusprolaps og slidgigtsproblemer (artrose).

Der sættes herudover fokus på klientens egen brug af træning, hjemmeøvelser og holdningskorrektion. Dette for at opnå den optimale effekt.

Hovedpine – spændingsrelateret

Udredning af hovedpine kan være ganske kompliceret og kræver til tider en udredning fra Hovedpineklinik på et af Regionens hospitaler.

Dog findes den spændingsrelaterede hovedpine, som udløses fra kraftige muskelspændinger i øvre ryg, nakke og baghoved. Her har behandlingsteknikker (herunder akupunktur), specifikke øvelser og holdningskorrektion stor effekt.

Jeg foretager en grundig udredning og kan derved hjælpe med at afklare om de ovenstående teknikker har relevans for dig - og planlægger i så fald et behandlingsforløb med dig.  Mange klienter har opnået stor effekt således, at de bliver fri af hovedpinen eller har tydeligt reducerede smerter.

Hypermobilitet  herunder EDS (Ehlers-Danlos Syndrom)

HYPERMOBILITET

Hypermobilitet (bindevævs- og ledsmidighed) er en tilstand 10 % af den vestlige befolkning har. Langt de fleste hypermobile mennesker er overvejende symptomfrie , og hypermobilitet betegnes derfor ikke som en lidelse. Dog findes en række vilkår, som kan udløse muskel- og ledsmerter hos enkelte. Særligt har holdningen og uvaner i sidde- og stående stilling direkte påvirkning på led og muskler, som deraf kan udløse smerter, samt koordinationsproblemer og tidlig fysisk udtrætning.

Jeg hjælper dig med korrekte øvelser og især instruktionen af øvelserne har stor værdi for at kunne opnå en bedre holdning, muskel- og ledbalance, stabilitet og styrke. Behandling af overspændte eller stimulering af underspændte muskler kan blive relevant.

EDS   EHLErS-DANLOS

Blandt den hypermobile type inden for Ehlers-Danlos Syndrom kan give en række store fysiske gener. Gennem adskillige år har jeg fået henvist klienter fra Rigshospitalet med denne problematik. Dette på baggrund af min grundige undersøgelse, korrekt information, milde behandlingsteknikker men især fokus på instruktion og tilpasning af individuelle øvelser. Træning bør være livsvarig for at kunne fastholde et så højt funktionsniveau som muligt – trods de multiple gener den enkelte måtte være belastet af
Book en tid og lad os sammen vurdere, om du kunne have glæde af fysioterapi.

henrik_Jan_hove_Side_1_Billede_0001.jpg

McKenzie behandling- og undersøgelseskoncept

Dette er et anerkendt undersøgelses- og behandlingssystem, som primært er rettet til mennesker med rygproblemer fra nakke, midtryg eller lænd. Der fokuseres på at klienten selv får kontrol med sine rygproblemer ved blandt andet brug af helt bestemte øvelser. Der kan indgå behandling til at fremme ledfunktion, og der gives vejledning i smertehåndtering, holdningskorrektion og ergonomi

Jeg har benyttet dette koncept siden 90´erne og har taget den fulde kursusrække.

FokusFysioterapi_01_Side_5_Billede_0003.jpg

Medicinsk Trænings Terapi (MTT)

Medicinsk Trænings Terapi(MTT)

Specifikt fysioterapeutisk træningsudstyr som giver mulighed for specifik individuelt tilpassede øvelser. Det muliggør funktionelle bevægelsesmønstre (i modsætning til Fitnessudstyr). Den fysiologiske og biomedicinske viden samt den træningspædagogiske lære indgår i dette koncept. Dette er bygget op over mange år på baggrund af træningserfaringer af patienter med smerte- og funktionsproblemer. 

Jeg har den fulde kursusrække i dette træningskoncept herunder Kognitiv Rehabiliterings Terapi, som benyttes ved håndtering af længerevarende smerter. Specifikt fysioterapeutisk træningsudstyr som giver mulighed for specifik individuelt tilpassede øvelser. Det muliggør funktionelle bevægelsesmønstre (i modsætning til Fitnessudstyr). Den fysiologiske og biomedicinske viden samt den træningspædagogiske lære indgår i dette koncept. Dette er bygget op over mange år på baggrund af træningserfaringer af patienter med smerte- og funktionsproblemer.

Fysioterapeuten er tilstede under hele træningen, hvor vi vejleder, motiverer og tilpasser dine øvelser

Knæsmerter og knæskalsmerter  (PFSS)

KNÆSMERTER   /   KNÆINSTABILITET

Knæsmerter kan være vanskelige at udrede præcist lige efter en knæskade. Sideledbånd, korsbånd, menisk, ledbrusk og muskler og sener omkring knæet kan være udløsende årsag. Gennem mine år på idrætsklinik, på sidelinjen i Copenhagen Floorball Club og Ju-Jitsu-klub, arbejde på ortopædkirurgisk afdeling og ved selv at være idrætsudøver, har jeg opnået stor erfaring i udredning og behandling af knæproblemer samt lægge et helt individuelt tilpasset træningsforløb. "Løberknæ" og "Springerknæ" er hyppige diagnoser, som jeg har god erfaring i at behandle. Kom og få en vurdering. 

KNÆSKALSSMERTER  PFSS – PATELLOFEMORALT SMERTE SYNDROM

En hyppig problematik som kan opstå på grund af malalingement (fejlstyring) omkring knæled og knæskal. Årsagen kan opstå efteroperativt på baggrund af længerevarende hævelse men mest hyppigt på baggrund af fejlstilling fra hofte, knæ eller fod. Anatomien kan hos enkelte personer være den udløsende årsag. Drenge men især unge piger i teenagealderen kan rammes af disse gener. Hos en del mennesker opstår generne først senere i livet. Knæskalssmerter kan også opstå som følge af større bruskforandring på bagside af knæskallen også kaldet Chondromalasi. 

Ved hjælp af behandling, korrigerende øvelser, specifik træning, brug af tape (korrektion af knæskal) og indlæg til fodtøj kan der opnås væsentlig smertelindring og ikke sjældent smertefrihed. Dog skal nævnes at det er velkendt at forløbene ofte kan strække sig over flere måneder før der opnås tilfredsstillende effekt. Så tålmodighed er en dyd.

Second opinion

Når et behandlingsforløb hos anden behandler har stagnerende eller udebleven effekt, kan det være relevant at få en second opinion på din problematik. Vi kan som behandlere til tider stå forunderede over, hvorfor en ellers hyppig behandlingsmetode eller behandlingsforløb ikke har den forventede effekt. Vi bruger da en kollega eller henviser til anden behandler for at få nye øjne på problematikken.

Jeg har igennem mit snart mangeårige virke været benyttet af fysioterapeuter, læger og trænere til at udrede en specifik problematik. Og jeg stiller gerne min erfaring til rådighed for klienter men også behandlere.

En særlig grundig undersøgelse og anamnese er en væsentlig forudsætning for denne udredning. Jeg kommer ofte frem til et godt bud på behandling og træning.